resurgent rajasthan jaipur cartist

Cartist-Jaipur/ Resurgent Rajasthan

Pictures from the event -Cartists Jaipur. Hand-painted auto rickshaws. Continue reading Cartist-Jaipur/ Resurgent Rajasthan

Advertisements