rasivalaya-yantra-at-jantar-mantar-jaipur-solar-observatory-city-palace-jaipurthrumylens

Yantra at Jantar Mantar, Jaipur

Rasivalaya Yantra in solar observatory – Jantar Mantar Jaipur. A UNESCO World Heritage site in Jaipur Continue reading Yantra at Jantar Mantar, Jaipur